Haagsche krachtsport 1900 - heden De wereldrecords van Jan Verheijen De 3e plaats gewichtheffen van Jan Verheijen op de Olympische Spelen in 1928 te Amsterdam is bij het grote publiek misschien nog wel bekend. Maar deze atleet heeft nog meer buitengewone prestaties geleverd op nationaal en zeker ook op wereldniveau.  Het was voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse krachtsport dat het een Hagenaar was gelukt om een wereldrecord gewichtheffen op zijn naam te zetten. Op 21 december 1925, tijdens een oefenavond in het Volksgebouw aan de Prinsegracht bij de vereniging Kracht Door Oefening (K.D.O.), probeerde Jan Verheijen het wereldrecord tweehandig stoten in de klasse middengewicht B (75 tot 82,5 kg) te verbeteren. Dit record met 127,5 kg stond  op naam van de Estlander Kikkas. De 120 kg haalde Jan met gemak. Toen hij 130 kg probeerde te stoten had hij erg veel last van nervositeit, zodat deze poging faalde.  Na een korte tijd waagde hij een tweede poging, opnieuw met negatief resultaat. Na een langere rustpauze genomen te hebben, wist hij bij zijn derde poging de 130 kg omhoog te krijgen. Het uitzinnige publiek beloonde dit met een daverend applaus. Daarna trachtte Jan nog 132,5 kg te stoten, maar deze poging mislukte. Volgens de op dat moment officieel bekende gegevens uit het buitenland was het  gewicht van 130 kg nog niet bereikt en werd de prestatie van Jan terecht beschouwd en erkend als wereldrecord.  Toen de officiële melding naar het hoofdbestuur van de Internationale Bond te Parijs werd gezonden, bleek intussen dat de Zwitser Aeschmann op 29 november 1925 eenzelfde gewicht van 130 kg had verwerkt en dit op 9 december 1925 te Lausanne had verhoogd tot 131,5 kg. Dit hield in dat het wereldrecord van 131,5 kg dus op naam kwam te staan van deze Zwitser. Na deze teleurstelling verwerkt te hebben wilde Jan spoedig trachten het wereldrecord op naam van Aeschmann weer te verbeteren. Die kans kreeg hij dus ook spoedig. Om het gewichtheffen in Amsterdam te propaganderen en om te laten zien dat het publiek zich niet alleen blind moest staren op buitenlandse krachtmensen werd Jan op verzoek van Piet Eillebrecht van de Amsterdamsche Athletenclub Door Oefening Kracht uitgenodigd om in feestgebouw Bellevue te Amsterdam het wereldrecord tweehandig stoten te verbeteren. Voorafgaand aan de propaganda-avond op 10 maart 1926 werd dagenlang reclame gemaakt voor de recordpoging en werd Jan aangekondigd als de “Hollandsche Rigoulot”.  Het lukte Jan die avond wonderwel om een gewicht van 135,1 kg omhoog te brengen en deze poging bezorgde hem eindelijk het officiële wereldrecord tweehandig stoten in de klasse middengewicht B. Op 13 februari 1928, in het feestlokaal aan de Willemstraat, organiseerde de vereniging K.D.O. de door de Nederlandse Krachtsportbond uitgeschreven selectiewedstrijden gewichtheffen voor de Olympische Spelen. Tijdens deze wedstrijden lieten enkele gewichtheffers toen al hoopvolle prestaties zien. Jan Verheijen, toen lid van bovengenoemde vereniging, zorgde die avond voor verrassing door het Nederlandse record tweehandig trekken te verbeteren en te brengen op 105 kg. Het vorige Nederlandse record stond overigens al op zijn naam met 100 kg. De poging om 107,5 te halen mislukte door nervositeit. Op zijn club had Jan al een keer 110 kg getrokken, daarom was het slechts een kwestie van tijd dat het wereldrecord van 108,5 kg weldra een nieuwe wereldrecordhouder zou hebben.  Het wereldrecord tweehandig trekken, dat op naam stond van de Fransman Cadine, werd tijdens de selectiewedstrijden gewichtheffen op 24 juni 1928 door Jan verbeterd en gebracht op 110 kg. Hiermee was zijn tweede wereldrecord een feit. Wereldrecordhouder Jan Verheijen (K.D.O.). Feestavonden van de verenigingen en het 25-jarig jubileum van Hercules In de vroege jaren van de 20e eeuw waren de Haagsche worstelaars, gewichtheffers, expandertrekkers en touwtrekkers druk bezig met het meten van hun krachten. Er werd volop deelgenomen aan clubwedstrijden, districtswedstrijden, wedstrijden om o.a. de Togni-beker en de Verheijen-beker, Zuid-Hollandse kampioenschappen, nationale kampioenschappen en af en toe een interlandwedstrijd tegen atleten uit België of Duitsland. Maar naast al deze wedstrijden werd er door de verschillende Haagse verenigingen ook de jaarlijkse feestavonden of een te vieren jubileum georganiseerd. Zo vierde de vereniging Simson op 28 juli 1923 in het Alhambra-theater in de Boekhorstraat 98 haar 6-jarig bestaan. Het programma van de feestavond bestond uit worstelwedstrijden, acrobatiek, een demonstratie expandertrekken en de worstelkampioenen N. Langedoen en A. Misset werden gehuldigd met een gouden herinneringsmedaille. Het verdere vermaak kwam van een humorist en natuurlijk werd er tot laat in avond nog enige tijd gedanst. De andere Haagse vereniging K.D.O. vierde op 20 april 1924 haar 20-jarig bestaan in de Haagse dierentuin. Ook op deze avond werd er expandergetrokken, was er een demonstratie gewichtheffen en waren er enkele worstelpartijen. Vooral mooi was de worstelpartij tussen vader en zoon Jan Nolten sr. en Jan Nolten jr. Bovendien werd penningmeester A. v.d. Berg gehuldigd voor zijn 20-jarig jubileum en werd de feestavond, zoals gebruikelijk, afgesloten met een sfeervol dansbal. Niet veel anders waren de feestavonden van de oudste krachtsportvereniging Hercules. De bovenzaal van café Mille Colonnes in de Boekhorststraat 24-26 diende vaak als zaal waar Hercules haar jaarlijkse feestavonden vierde. Direct na de viering van haar 24 jarig bestaan begon de feestcommissie, bestaande uit de heren Havelaar, Hoedeman en Van Vliet, al spoedig met de voorbereidingen om als eerste vereniging het 25-jarig jubileum op waardige en grootse wijze te kunnen vieren. Na alle voorbereidingen hield Hercules t.b.v. het zilveren jubileum op 8 november 1925 een receptie in het “zaaltje van Van Vliet” in de Boekhorststraat 66. Een paar dagen later, op 10 november, werd de feestavond gehouden in het feestgebouw “De Vereeniging” in de Willemstraat. Na de opening van de feestavond door voorzitter Havelaar werd er vanzelfsprekend gememoreerd aan de 25 jaar historie van de vereniging en waren er lovende woorden van de bondvoorzitter de heer Linden. Tevens werd op deze avond van de gelegenheid gebruik gemaakt om J.B. van Vliet en B. Havelaar tot ere-leden van Hercules te benoemen. Van o.a. de verenigingen Simson Den Haag, Sandow Delft, K.D.O. Amsterdam, Hercules Amsterdam werden bloemen en telegrammen ontvangen terwijl voorzitter Laade van K.D.O. Den Haag met enige hartelijke woorden een mooie herinneringsmedaille overhandigde. Als allerlaatste formaliteit droeg voorzitter Havelaar het voorzitterschap over aan de heer Teljeur en kon men eindelijk overgaan op het minder informele programma van de avond. Verschillende artiesten zorgden voor zeer komische toneelstukjes en met zang en gedans eindigde ook dit keer de uiterst gezellige jubileumavond. Trotse leden van de vereniging Hercules in de periode tussen 1920 en 1925. Jac. de Bloois, lid van de oude krachtsportvereniging Excelsior, behaalde vanaf 1908 tot en met 1911 als zwaargewicht menig prijs in het gewichtheffen en worstelen. Sportvrienden Jean Smulders en Willem van Son, bijgenaamd "zwarte Willem". Beiden lid van Hercules. Willem Honsbeek (K.D.O.) en Henk Metman (Hercules). Jan Platteel (K.D.O.) beoefende het gewichtheffen en het worstelen. Lichtgewicht gewichtheffer Johannes Heppener (vader van gewichtheffer Jaap Heppener). Lid van de vereniging K.D.O.; in 1923 geroyeerd door de Krachtsportbond. Groepsfoto van prominente leden van de vereniging K.D.O. Lichtgewicht gewichtheffer Henk Sommer (K.D.O.) actief geweest in de 20er jaren van 20e eeuw. Zwaargewicht-kampioenen van Den Haag expandertrekken en gewichtheffen. Rechts met snor instructeur W. Roos van de vereniging Spartacus. Persoon links is nog onbekend. Groepsfoto van instructeur W.F. Groenewegen met de worstelploeg van K.D.O. Klik op de foto’s om te vergroten en commentaar.